ارزش صنعت خودرو سازی پرتغال به بیش از ۱۱ میلیارد یورو رسید

در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مدیر صنعت خودرو سازی پرتغال، بیش از…

جدید ترین قرعه کشی اکسپرس انتری 2019

در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری در روز ۳۰ ژانویه، ۳۳۵۰ نفر موف…

بازگشایی برنامه حمایت از والدین و پدر و مادر بزرگ برای چند دقیقه

برنامه (PGP) پس از بازگشایی در روز ۲۸ ژانویه به ظرفیت مورد نظر…

تحصیلات رایگان برای شهروندان کم درآمد کانادایی در استان انتاریو

وزیر آموزش و پرورش استان انتاریو، مریل فولرتون از طرح آموزشی …

آمار سفرهای هوایی بین شهروندان دو کشور اسپانیا و پرتغال

سازمان جهانگردی و سازمان هواپیمایی پرتغال طی خبری اعلام کردند که…

دومین قرعه کشی اکسپرس انتری سال ۲۰۱۹

در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری در روز ۲۳ ژانویه، ۳۹۰۰ نفر هما…