رکورد پذیرش اکسپرس انتری کانادا

سازمان مهاجرتی کانادا موفق شده است توسط برنامه اکسپرس انتری در …

قرعه کشی جدید اکسپرس انتری استان منیتوبا

سازمان مهاجرتی منیتوبا در جدید ترین پذیرش اکسپرس انتری، برای ۴۵۶ …

ارزش صنعت خودرو سازی پرتغال به بیش از ۱۱ میلیارد یورو رسید

در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مدیر صنعت خودرو سازی پرتغال، بیش از…

جدید ترین قرعه کشی اکسپرس انتری 2019

در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری در روز ۳۰ ژانویه، ۳۳۵۰ نفر موف…

بازگشایی برنامه حمایت از والدین و پدر و مادر بزرگ برای چند دقیقه

برنامه (PGP) پس از بازگشایی در روز ۲۸ ژانویه به ظرفیت مورد نظر…

تحصیلات رایگان برای شهروندان کم درآمد کانادایی در استان انتاریو

وزیر آموزش و پرورش استان انتاریو، مریل فولرتون از طرح آموزشی …