بررسی دوباره اداره مهاجرت کبک روی ۱۸۰۰۰ پرونده مهاجرتی

دولت کبک بر اساس سیاست های جدید خود، ۱۸۰۰۰ پرونده مهاجرتی مربوط به برنامه نیروی کار ماهر را که از تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۸ ثبت شده اند، باطل کرده و مبالغ گرفته شده از درخواست کنندگان را باز میگرداند.

هدف دولت از لغو این پرونده ها تاکید بر اهمیت زبان فرانسه در امتیازگیری به منظور هماهنگی بهتر مهاجران در استان و نیاز های بازار کار بوده است.

عملکرد سیاست جدید با بررسی تحصیلات، تجربه کاری و … متقاضیان آغاز می شود با این تفاوت که داشتن مدرک زبان فرانسه همچنین مهارت های مورد نیاز استان از برتری های درخواست کنندگان خواهد بود.