فرم ارزیابی هوشمند و رایگان مهاجرتی

بسته به نیازهای سریع و یا دراز مدت متقاضیان، سازمان مهاجرتی کانادا اکسپرت، برنامه های مهاجرتی را به گروه های زیر تقسیم می نماید تا شما را در انتخاب برنامه مناسب یاری دهد. لطفآ از میان برنامه های زیر برنامه مورد نظر خود را انتخاب و فرم را تکمیل فرمائید.

گروه ۱: برنامه های اخذ سریع اقامت و پاسپورت دوم

فرم ارزیابی اخذ اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری قابل برگشت در مدت ۶ ماه با امکان کار و زندگی در کل اتحادیه اروپا

فرم ارزیابی اخذ پاسپورت دومینیکا در ۶ ماه با امکان سفر بدون ویزا به کل اتحادیه اروپا و انگلیس

فرم ارزیابی اخذ پاسپورت گرانادا در ۶ ماه با امکان سفر بدون ویزا به کل اتحادیه اروپا و انگلیس

گروه ۲ : اخذ اقامت تا شهروندی

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا از طریق دانشجویی

فرم ارزیابی مهاجرت به امریکا

گروه ۳: کانادا اکسپرت بر اساس شرایط پیشنهاد نماید

فرم ارزیابی جامع