•  اقامت مهاجرت سریع آسان کانادا امریکا مجارستان سادهترین روش مهاجرت کانادا امریکا اروپا مجارستان سریعترین روش مهاجرت اقامت پاسپورت امریکا کانادا اروپا مجارستان 

    مهاجرت اقامت کانادا امریکا اروپا

مهاجرت-به-دانمارک

مهاجرت به دانمارک

اگر در ایران و یا در ھر جای دیگری از دنیا زندگی می کنید و دارای تحصیلات عالیه (کارشناسی-کارشناسی ارشد و یا دکترا) ھستید و از طرفی قصد مھاجرت به یکی از کشورھای اروپایی برای کار و زندگی و سپس دریافت اقامت اتحادیه اروپا را دارید، طرح گرین کارت می تواند یکی از بھترین گزینه ھا برای شما GreenCard Scheme یا ھمان کارت سبز دانمارک باشد. شما می توانید از ھر کجای دنیا که باشید با تھیه و ارسال مدارک موردنیاز در صورت کسب حد نصاب امتیاز (100 امتیاز) درظرف چند ماه به یکی از مرفه ترین کشورھای حوزه اسکاندیناوی و اروپا قدم بگذارید. ویزا یا اجازه اقامت کارت سبز دانمارک یک اجازه اقامت کاری حداکثر 3 ساله است و به شما این امکان را می دھد که در این مدت در کشور دانمارک به دنبال کار بگردید. پس از یافتن کار این امکان را خواھید داشت که آن را تمدید کنید و پس از گذشت چھارسال متوالی برای دریافت اقامت دائمی دانمارک ھم اقدام کنید.

شرایط دریافت گرین کارت دانمارک بدین شرح است:

سن زیر ۴۰ سال

داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس

داشتن مدرک زبان

داشتن حداقل یک سال سابقه کار در یکی از مشاغل اعلام شده در لیست مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک به شرح پایین همین صفحه

از مزایای این روش می توان زمان کوتاه رسیدگی و هزینه کم آن را نام برد. همچنین کسانی که کارت سبز کشور دانمارک را دریافت می کنند برای سفر به کشورهای اتحادیه اروپا نیازی به ویزا نخواهند داشت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به دانمارک فرم ارزیابی آنلاین ما را تکمیل کنید.

 free-evaluation

مهاجرت به دانمارک

مهاجرت-به-امریکا---کانادا---مجارستان