دوره جدید اکسپرس انتری

در جدیدترین انتخابات برگزار شده در روز ۲ اکتبر سازمان مهاجرتی کانادا ۳۹۰۰ دعوت نامه برای درخواست کنندگان طرح اکسپرس انتری ارسال کرده است.

 

در این انتخابات کمترین امتیاز قبولی ۴۴۵ بوده که امتیاز بالایی به حساب می آید.

همچنین در این انتخابات نسبت به انتخابات دوره گذشته ۴۰۰ دعوت نامه بیشتر ارسال شده است

برای رسیدن به این امتیاز داشتن تحصیلات و مدرک عالی آیلتس در کنار بقیه شرایط مورد نیاز می باشد.