جدیدترین پذیرش نیروی کار ماهر استان منیتوبا

در جدیدترین پذیرش نیروی کار ماهر استان منیتوبا که در روز ۸ نوامبر برگزار شده ،۴۶۹ دعوت نامه برای درخواست کنندگان اقامت دائم کانادا ارسال شده است.

 

۳۰۰ نفر از پذیرفته شدگان افرادی هستند که از داخل استان برای دریافت اقامت دائم اقدام کرده اند. کمترین امتیاز قبولی این افراد ۶۰۲ بوده است.

 

۶۹ دعوت نامه مستقیم توسط سازمان منیتوبا طبق طرح (Strategic Recruitment Initiative) ارسال شده که پایین ترین امتیاز قبولی آنان ۷۰۲ بوده است.

 

همچنین ۱۰۰ دعوت نامه دیگر، برای درخواست کنندگان دارای حداقل شرایط مورد نیاز استان ارسال شده که پایین ترین نمره قبولی آنان ۶۱۰ بوده است.

 

برای قبولی در برنامه نیروی کار ماهر کانادا داشتن مدرک زبان، تحصیلات بالا و سابقه کاری مرتبط با رشته تحصیلی در کنار دیگر شرایط مورد نیاز است.