•  اقامت مهاجرت سریع آسان کانادا امریکا مجارستان سادهترین روش مهاجرت کانادا امریکا اروپا مجارستان سریعترین روش مهاجرت اقامت پاسپورت امریکا کانادا اروپا مجارستان 

    مهاجرت اقامت کانادا امریکا اروپا

شرایط مهاجرت به امریکا از طریق اشتغال EB3

۱- داشتن سلامت جسمانی و عدم سوء پیشینه
۲- انجام کار برای کارفرمای مربوطه به مدت حداکثر ۱ سال

کلیه هزینه ها (شامل حق وکالت، پیشنهاد کار از شرکت آمریکایی و هزینه‌های دولتی)

شایان ذکر است که این هزینه‌ها برای کل یک خانواده می‌باشد و همانگونه که مشخص است به جز پیشپرداخت اولیه، تمامی هزینه‌ها پس از انجام یک مرحله از کار اخذ می‌شود.مهاجرت امریکا EB3 5

شرایط بازپرداخت:

طبق شرایط عنوان شده در قرارداد و در صورت عدم قبولی، فقط مبلغ ۳ تا ۱۰ هزار دلار از مبلغ کل، که هزینه پرداخت شده به سازمانهای دولتی است، غیر قابل برگشت است و سایر مبالغ ظرف مدت ۳۰ روز به متقاضی برگشت داده خواهد شد.


مهاجرت به امریکا EB3

مهاجرت-به-امریکا-3-eb5مهاجرت-به-امریکا-2-eb3مهاجرت-امریکا-EB3


 کانادا اکسپرت به دلائل زیر می‌تواند وکیلی مورد اعتماد و شایسته برای شما باشد:

                مهاجرت به امریکا 1                  مهاجرت به امریکا 2                 مهاجرت به امریکا 3


مهاجرت-به-امریکا---کانادا---مجارستان