شرایط مهاجرت به امریکا از طریق اشتغال EB3

۱- داشتن سلامت جسمانی و عدم سوء پیشینه
۲- انجام کار برای کارفرمای مربوطه به مدت حداکثر ۱ سال

کلیه هزینه ها (شامل حق وکالت، پیشنهاد کار از شرکت آمریکایی و هزینه‌های دولتی)

شایان ذکر است که این هزینه‌ها برای کل یک خانواده می‌باشد و همانگونه که مشخص است به جز پیشپرداخت اولیه، تمامی هزینه‌ها پس از انجام یک مرحله از کار اخذ می‌شود.مهاجرت امریکا EB3 5

شرایط بازپرداخت:

طبق شرایط عنوان شده در قرارداد و در صورت عدم قبولی، فقط مبلغ ۳ تا ۱۰ هزار دلار از مبلغ کل، که هزینه پرداخت شده به سازمانهای دولتی است، غیر قابل برگشت است و سایر مبالغ ظرف مدت ۳۰ روز به متقاضی برگشت داده خواهد شد.


مهاجرت به امریکا EB3

مهاجرت-به-امریکا-3-eb5مهاجرت-به-امریکا-2-eb3مهاجرت-امریکا-EB3


 کانادا اکسپرت به دلائل زیر می‌تواند وکیلی مورد اعتماد و شایسته برای شما باشد:

                مهاجرت به امریکا 1                  مهاجرت به امریکا 2                 مهاجرت به امریکا 3