مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

بزرگترین پذیرش اکسپرس اینتری در سال جدید

در روز ۱۳ ژوئن سازمان مهاجرتی کانادا با صدور ۳۷۵۰ دعوت نامه بیشترین تعداد دعوت نامه در سال ۲۰۱۸ را ارسال کرد. لازم به ذکر است که در این انتخابات, کمترین امتیاز قبولی ۴۵۱ بوده که امتیاز بالایی به حساب می آید و نسبت به پذیرش ماه می, ۱۱ امتیاز بیشتر شده است. تعداد دعوت […]

سفر رایگان برای جوانان پرتغالی و کانادایی

طبق قرارداد جدیدی که اوایل ماه می بین کانادا و پرتغال بسته شده است, افراد ۱۸ تا ۳۵ سال فرصت زندگی و کار را در دو کشور پیدا می کنند. این قرارداد دو جانبه از سال ۲۰۱۹ اجرا می شود و اجازه سفر به ۴۰۰۰ جوان پرتغالی و کانادایی به کشورهای یکدیگر را می دهد. […]

بزرگترین پذیرش اکسپرس اینتری در سال جدید

در روز ۱۳ ژوئن سازمان مهاجرتی کانادا با صدور ۳۷۵۰ دعوت نامه بیشترین تعداد دعوت نامه در سال ۲۰۱۸ را ارسال کرد. لازم به ذکر است که در این انتخابات, کمترین امتیاز قبولی ۴۵۱ بوده که امتیاز بالایی به حساب می آید و نسبت به پذیرش ماه می, ۱۱ امتیاز بیشتر شده است. تعداد دعوت […]

سفر رایگان برای جوانان پرتغالی و کانادایی

طبق قرارداد جدیدی که اوایل ماه می بین کانادا و پرتغال بسته شده است, افراد ۱۸ تا ۳۵ سال فرصت زندگی و کار را در دو کشور پیدا می کنند. این قرارداد دو جانبه از سال ۲۰۱۹ اجرا می شود و اجازه سفر به ۴۰۰۰ جوان پرتغالی و کانادایی به کشورهای یکدیگر را می دهد. […]