آمار افزایش مشاغل کانادا در سه ماه سوم

طبق خبر منتشر شده توسط سازمان آمار کانادا، این کشور در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ بیشترین افزایش استخدام را داشته است.

بیشترین مشاغل ایجاد شده مربوط به استان کبک است. نیمی از شاغلان جدید در این استان در مشاغل خدمات بهداشتی و اجتماعی، خدمات غذایی و بخش های تولیدی استخدام شده اند.

همچنین طبق گفته های سازمان آمار کانادا ۵۵۰ هزار فرصت شغلی خالی نیز در سال ۲۰۱۸ وجود داشته که به نسبت سال ۲۰۱۷، ۸۳ هزار فرصت شغلی به آن اضافه شده است.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]