مهاجرت کانادا - مهاجرت به کانادا

بررسی دوباره اداره مهاجرت کبک روی ۱۸۰۰۰ پرونده مهاجرتی

دولت کبک بر اساس سیاست های جدید خود، ۱۸۰۰۰ پرونده مهاجرتی مربوط به برنامه نیروی کار ماهر را که از تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۸ ثبت شده اند، باطل کرده و مبالغ گرفته شده از درخواست کنندگان را باز میگرداند.

هدف دولت از لغو این پرونده ها تاکید بر اهمیت زبان فرانسه در امتیازگیری به منظور هماهنگی بهتر مهاجران در استان و نیاز های بازار کار بوده است.

عملکرد سیاست جدید با بررسی تحصیلات، تجربه کاری و … متقاضیان آغاز می شود با این تفاوت که داشتن مدرک زبان فرانسه همچنین مهارت های مورد نیاز استان از برتری های درخواست کنندگان خواهد بود.