مهاجرت کانادا

برنامه جدید دولت کانادا برای پذیرش مهاجر

 

احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا از هدف های جدید برای برنامه مهاجرتی این کشور بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رونمایی کرد. این برنامه ریزی جدید برای تمامی کانادایی ها سود خواهد داشت چرا که مهاجران به رشد اقتصادی کانادا کمک می کنند و این کشور را در رقابت با برترین اقتصاد های جهان پایدار نگه میدارند.

 

طرح جدید، بر اساس برنامه اقتصادی سال گذشته چیده شده و مسئولیت افزایش صدور کارت اقامت دائم کانادا را به ۳۳۰۸۰۰ نفردر سال ۲۰۱۹، ۳۴۱۰۰۰نفر در سال۲۰۲۰ و ۳۵۰۰۰۰ نفر(حدود یک درصد از جمعیت کانادا) در سال ۲۰۲۱ بعهده دارد‌.

 

احمدحسین بر اهمیت مهاجرت در ترویج نوآوری های اقتصادی در داخل کشور تاکید کرد و افزود به همین دلیل است که برنامه مهاجرتی دولت برای جذب بهترین افراد از سراسر جهان و بیشترین افزایش در سال ۲۰۲۱ متمرکز شده است. تازه واردین به شرکت های کانادایی کمک می کنند تا در بخش اطلاعات و ارتباطات پیشرفت گسترده ای بدست آورند.

 

کانادا از مهاجرانی که استعدادهای خود را صرف پیشبرد اقتصادی جوامع محلی در سراسر کشور می کنند استقبال می کند. مهاجرت یکی از ستون های مرکزی موفقیت های اقتصادی کانادا در آینده است. مهاجرت علاوه بر رشد اقتصادی، به حل چالش های کشور در برابر جمعیت سالمند کمک می کند و نقش مهمی در حفظ کشور در خط مقدم اقتصاد جهانی خواهد داشت.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]