تغییر در برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ ( کفالت والدین) از ماه اول سال ۲۰۱۹

سازمان مهاجرتی کانادا از سال جدید در برنامه اسپانسرشیپ تغییراتی ایجاد می کند و نام آن را به برنامه والدین و پدر و مادر بزرگ تغییر میدهد.

در این برنامه، پذیرش ها بر اساس ترتیب دریافت تقاضا نامه انجام خواهد شد.( زیرا به نحوه قرعه کشی های رندومی که قبلا مورد استفاده قرار میگرفت، اعتراضات بسیار زیادی شده بود)

 سیستم مهاجرتی کانادا قصد دارد با کمک برنامه جدیددر سال آینده ۲۰ هزار پذیرش داشته باشد.

در ارتباط با تغییرات جدید احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا گفت: این تغییرات شواهدی از تعهد دولت برای کمک به زندگی خانواده(مهاجران)، باهم رشد کردن آنها در کانادا است.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]