مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کاری

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کاری منوط به کسب امتیازات کافی را از نظر سن, تحصیلات, سابقه کاری بخصوص نوع تجربه کاری و زبان اول و دوم (حداقل ایلس ۶ یا بالاتردر هر مقطع) و امتیازات همسر و غیره بخصوص راداشته باشید و مضاف بران هم اگر کاری را هم از طرف یک کارفرمای کانادائی معتبر که به تصویب اداره کار کانادا رسیده باشد به پرونده شما اضافه شود تا امتیازات شما را بیشتر کند می‌توان از طریق تخصص کاری کانادا برای شما اقدام کرد. اجازه کار درصورت معمول ۵۰ امتیاز و از طریق شغل مدیرت عالیرتبه۲۰۰ امتیاز و از طریق استانی ۶۰۰ امتیاز به پرونده شما اضافه می‌کند. اداره مهاجرت آخر هرماه برای انتخاب متقاضی مهاجرت از طریق تخصص آزمون برقرار می‌کند که از میان شرکتکنندگان که قبلاً با داشتن حداقل لازم ثبت نام کرده‌اند افراد با حد اکثر امتیاز را انتخابمی‌کند و به انها اعلام می‌دارد که مدارک را تهیه کرده و ظرف ۹۰ روز به اداره مهاجرت تحویل دهند.
ما می‌توانیم پرونده شما را بررسی و چنانچه امتیاز کافی و حداقل زبان و غیره را دارا بودید پرونده شما را به جریان بیندازیم و اگر شانس شما برای موفقیت در این مسیر زیاد نبود و یا در آزمون ماهیانه موفق نشدید برنامه جایگزین از طریق کار در امریکا می‌باشد. برای اگاهیبیشتر از طریق امریکا لطف کنید قسمت مهاجرت به امریکا در سایت ما را مشاهده کنید. با این روش از بدو ورد درای اقامت دائم و گرین کارت خواهید شد. این روش با تعهد یک سال کار همراه با حقوق و بیمه درمانی می‌باشد و از روز اول هم اقامت و گرین کارت خواهید داشت. ما تمام ای مسیر را از قبیل تهیه کار تا مصاحبه را با شما همراه خواهیم بود. چنانچه این روش مورد قبول شما بود و برای مهاجرت جدی هستید با ما تماس بگیرید.