هزینه درخواست پاسپورت گرانادا

جدول زیر هزینه های مربوط به اخذ شهروندی و پاسپورت گرانادا میباشد که توسط دولت گرانادا اخذ میگردد:

هزینه سرمایه گذاریمتقاضی تکمتقاضی اصلی + همسرخانواده چهار عضو خانوادهخانواده بیش از چهار عضو خانواده
مبلغ مورد نیاز۲۰۰٬۰۰۰ دلار۲۰۰٬۰۰۰ دلار۲۰۰٬۰۰۰ دلار۲۰۰٬۰۰۰ دلار به اضافه ۲۵٬۰۰۰ دلار برای هر وابستگی اضافی بعد از وابستگی سوم
هزینه درخواست۱۵۰۰ دلار۱۵۰۰ دلار برای هر نفر
۱۵۰۰ دلار برای هر نفر
۱۵۰۰ دلار
هزینه بررسی پیشینه متقاضی۱۵۰۰ دلار۱۵۰۰ دلار برای هر نفر
۵۰۰۰ دلار برای هر فرد ۱۸ سال و بالاتر، ۲۰۰۰ دلار برای هر فرد وابسته بین ۱۲-۱۷ سال
۵۰۰۰ دلار برای هر فرد ۱۸ سال و بالاتر، ۲۰۰۰ دلار برای هر فرد وابسته بین ۱۲-۱۷ سال
هزینه پردازش۱۵۰۰ دلار۱۵۰۰ دلار برای هر نفر
۱۵۰۰ دلار برای هر فرد ۱۸ سال و بالاتر، ۵۰۰ دلار برای افراد زیر ۱۸ سال۱۵۰۰ دلار برای هر فرد ۱۸ سال و بالاتر، ۵۰۰ دلار برای افراد زیر ۱۸ سال

در صورت تمایل میتوانید جهت ارزیابی شرایط خود و تماس با ما فرم ارزیابی اولیه (فرم ارزیابی اخذ پاسپورت گرانادا) را تکمیل نمایند. همکاران ما در مدت ٢٤ ساعت شرایط شما را ارزیابی مینمایند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]