فرم ارزیابی هوشمند و رایگان مهاجرتی

بسته به نیازهای سریع و یا دراز مدت متقاضیان، سازمان مهاجرتی کانادا اکسپرت، برنامه های مهاجرتی را به گروه های زیر تقسیم می نماید تا شما را در انتخاب برنامه مناسب یاری دهد. 

لطفآ از میان برنامه های زیر برنامه مورد نظر خود را انتخاب و فرم را تکمیل فرمائید.

به جهت سهولت در اطلاع رسانی از آخرین قوانین و تغیرات برنامه های مهاجرتی مطمئن شوید که پیش از ترک سایت و تکمیل فرم ارزیابی رایگان عضو کانال مهاجرتی ما در تلگرام به نشانی CanadaExpert@ شوید.

عضویت در کانال تخصصی مهاجرت در تلگرام

قوانین مهاجرتی دائم در حال تغییر می‌باشند. جهت اطلاع سریع از آخرین قوانین و برنامه‌های مهاجرتی هم اکنون عضو کانال تخصصی مهاجرتی کانادا اکسپرت در تلگرام شوید.

آدرس کانال تلگرام ما :  CanadaExpert@