مهاجرت به امریکا

مهاجرت به امریکا از روش های گوناگونی قابل انجام است. مهاجرت به آمریکا از طریق تخصص یا کار، مهاجرت به امریکا از طریق سرمایه گذاری، مهاجرت به آمریکا از طریق تحصیل، مهاجرت به امریکا از طریق ازدواج و مهاجرت به آمریکا از طریق کار آفرینی، از جمله راه کارهایی است که می توانید از طریق آن ها اقامت امریکا را دریافت کنید.

در حال حاضر امریکا دارای برنامه‌ای ویژه به نام مهاجرت از طریق کاری (EB3) میباشد که بهترین روش برای متقاضیان مهاجرت به امریکا است که شرایط سرمایه گذاری در خارج را نداشته و دارای مدرک زبان در سطح بالا نیستند. علاوه بر ان برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری (EB5) نیز برای کسانی که تمایل به کسب گیرین کارت از ان طریق را دارند نیز وجود دارد. در ادامه به شرایط اخذ گرین کارت امریکا بر اساس جدیدترین روشها و قوانین مهاجرتی ایالات متحده امریکا پرداخته شده است. برای توضیحات بیشتر در مورد ویژگیهای هر کدام از برنامه‌های مهاجرتی به امریکا بر روی موارد زیر مطالعه نمائید. مهاجرت به امریکا و اخذ گرین کارت آمریکا یکی بزرگترین برنامه های مهاجرتی افراد است. مهاجرت به آمریکا، اخذ گیرین کارت آمریکا و روش های مهاجرت به آمریکا هر کدام دارای شرایط ویژه ای است و در کل به موارد زیر تقسیم میشود که در این قسمت به ان پرداخته میشود. اخذ اقامت امریکا و مهاجرت به امریکا از طریق روشی به نام لاتاری نیز انجام میشود.

روشهای مهاجرت به آمریکا