مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

مهاجرت به کانادا

افزایش آمار موفقیت خانم ها در اکسپرس انتری

اخبار مهاجرت به کانادا بر اساس آمار منتشر شده از سازمان مهاجرتی کانادا، در سال ۲۰۱۸ امتیاز های کسب شده توسط خانم ها برای برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری افزایش بسیاری داشته است. با اینکه تعداد پرونده های مهاجرتی آقایان بسیار بیشتر از خانم ها برای پذیرش بوده، اما درصد موفقیت بانوان به نسبت تعداد پرونده […]

مهاجرت به کانادا

اولین پذیرش برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری در آگوست

اخبار مهاجرت به کانادا بر اساس جدیدترین قرعه کشی مهاجرتی کشور کانادا از برنامه اکسپرس انتری که در روز 12 آگوست برگزار گردید، همانند چند قرعه کشی قبل 3600 دعوت نامه اقامت دائم برای درخواست کنندگان این طرح صادر شده است. حداقل امتیاز قبولی در این قرعه کشی افزایشی 7 امتیازی داشته و به عدد […]

مهاجرت به کانادا

افزایش آمار موفقیت خانم ها در اکسپرس انتری

اخبار مهاجرت به کانادا بر اساس آمار منتشر شده از سازمان مهاجرتی کانادا، در سال ۲۰۱۸ امتیاز های کسب شده توسط خانم ها برای برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری افزایش بسیاری داشته است. با اینکه تعداد پرونده های مهاجرتی آقایان بسیار بیشتر از خانم ها برای پذیرش بوده، اما درصد موفقیت بانوان به نسبت تعداد پرونده […]

مهاجرت به کانادا

اولین پذیرش برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری در آگوست

اخبار مهاجرت به کانادا بر اساس جدیدترین قرعه کشی مهاجرتی کشور کانادا از برنامه اکسپرس انتری که در روز 12 آگوست برگزار گردید، همانند چند قرعه کشی قبل 3600 دعوت نامه اقامت دائم برای درخواست کنندگان این طرح صادر شده است. حداقل امتیاز قبولی در این قرعه کشی افزایشی 7 امتیازی داشته و به عدد […]