مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

مهاجرتب به کشور پرتغال

اخبار کشور پرتغال : آمار سازمان جهانی بهداشت

اخبار اقامت کشور پرتغال اخبار سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که کشور پرتغال چندین روز زودتر از دیگر کشور های اروپا شروع به مقابله با این ویروس کرده است. کشور پرتغال تنها ۴ روز پس از مبتلا شدن ۵۰ نفر به این بیماری تمامی مراکز آموزشی کشور خود را تعطیل کرد . این آمار برای […]

مهاجرت به کانادا

برنامه کشور کانادا برای جذب مهاجران

اخبار مهاجرت به کانادا سازمان مهاجرتی کانادا در جدیدترین خبر خود اعلام کرد طی ۳ سال آینده کانادا بیش از یک میلیون مهاجر پذیرش خواهد کرد. کشور کانادا در چند سال اخیر پذیرش مهاجران را افزایش داده است و قصد دارد این افزایش پذیرش مهاجران را در سال های آتی نیز اجرا کند. این کشور […]

مهاجرتب به کشور پرتغال

اخبار کشور پرتغال : آمار سازمان جهانی بهداشت

اخبار اقامت کشور پرتغال اخبار سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که کشور پرتغال چندین روز زودتر از دیگر کشور های اروپا شروع به مقابله با این ویروس کرده است. کشور پرتغال تنها ۴ روز پس از مبتلا شدن ۵۰ نفر به این بیماری تمامی مراکز آموزشی کشور خود را تعطیل کرد . این آمار برای […]

مهاجرت به کانادا

برنامه کشور کانادا برای جذب مهاجران

اخبار مهاجرت به کانادا سازمان مهاجرتی کانادا در جدیدترین خبر خود اعلام کرد طی ۳ سال آینده کانادا بیش از یک میلیون مهاجر پذیرش خواهد کرد. کشور کانادا در چند سال اخیر پذیرش مهاجران را افزایش داده است و قصد دارد این افزایش پذیرش مهاجران را در سال های آتی نیز اجرا کند. این کشور […]