ساسکاچوان - کشور کانادا - اقامت کانادا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت کانادا

برنامه مهاجرتی جدید ساسکاچوان

سازمان مهاجرتی ساسکاچوان برنامه مهاجرتی جدیدی را معرفی کرد. نام این برنامه “The Hard-To-Fill Skills” است. این برنامه به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا در مشاغل خاصی، کارگران ماهر بین المللی را جذب کنند. این مشاغل شامل بهداشت و درمان، کشاورزی و کار های خدماتی می‌شود. این برنامه در راستای کمک به پذیرش بهتره مهاجران در …

برنامه مهاجرتی جدید ساسکاچوان ادامۀ مطلب »