کشور کانادا - اقامت کانادا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت کانادا

رفع برخی از محدودیت های قرنطینه در استان آلبرتا

مهاجرت به کانادا استان آلبرتا اولین استان کانادا است که برنامه جدیدی برای منع قرنطینه ۱۴ روزه برای مسافران بین المللی ایجاد کرده‌است. براساس این برنامه از مسافران بین المللی در بدو ورود به کانادا تست کرونا گرفته می‌شود و در صورت منفی بودن تست نیازی به قرنطینه ۱۴ روزه نخواهد بود. مسافران بایستی ۵ …

رفع برخی از محدودیت های قرنطینه در استان آلبرتا ادامۀ مطلب »