اقامت مالتا - شهروندی مالتا

پیشنهاد طرح مترو برای کشور مالتا

مدیر شرکت انگلیسی konceptx برای حل مشکلات ترافیک، پیشنهاد ساخت مترو را به دولت مالتا داد. وی در این طرح پیشنهاد کرد که خطوط ملی متروی مالتا برای دو شهر والتا (Valletta) و گزو (gozo)در ۳ مرحله به مدت زمان ۱۱ سال ساخته شوند. فاز اول این طرح ۲۵ کیلومتر است که شامل مکان های …

پیشنهاد طرح مترو برای کشور مالتا ادامۀ مطلب »