قرعه کشی اکسپرس انتری - قرعه کشی مهاجرتی - اقامت کانادا - مهاجرت به کانادا

اولین قرعه کشی مهاجرتی کانادا در سال جدید

سازمان مهاجرتی کانادا نتایج اولین قرعه کشی اکسپرس انتری درسال جدید را منتشر کرد. این پذیرش با ارسال ۳۹۲ دعوت نامه اکسپرس انتری از “provincial nominee program” در روز ۵ ژانویه صورت گرفت. حداقل امتیاز قبولی در این قرعه کشی به نسبت اخرین قرعه کشی مهاجرتی در سال 2021, افزایش 88 امتیازی داشت و به  …

اولین قرعه کشی مهاجرتی کانادا در سال جدید ادامۀ مطلب »