اقامت کانادا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت کانادا

افزایش پذیرش در کانادا از برنامه اسپانسرشیپ همسر

اقامت کانادا سازمان مهاجرتی کشور کانادا در تلاش است تا در ماه های باقی مانده از سال، هر ماه ۶ هزار پذیرش از برنامه اسپانسرشیپ همسر انجام دهد. کانادا برای کاهش زمان و پردازش سریع‌تر برای این برنامه، ۶۶ درصد کارکنان مربوط به پذیرش اسپانسرشیپ را افزایش داده است. همچنین وزارت مهاجرتی کانادا به دلیل …

افزایش پذیرش در کانادا از برنامه اسپانسرشیپ همسر ادامۀ مطلب »