کانادا - نیروی کار - کشور کانادا - اقامت کانادا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت کانادا

بزرگ ترین قرعه کشی PNP سال جاری

سازمان مهاجرتی کانادا، در روز ۱۰ دسامبر نتایج جدیدترین قرعه‌کشی اکسپرس انتری را منتشر کرد. کانادا در این پذیرش، ۱۰۳۲ دعوت نامه اکسپرس انتری از “provincial nominee program” ارسال کرد. لازم به توضیح است که این قرعه‌کشی بزرگ‌ترین قرعه کشی این برنامه درسال جاری بود. لازم به توضیح است که حداقل امتیاز قبولی در این …

بزرگ ترین قرعه کشی PNP سال جاری ادامۀ مطلب »